In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb ik mijn privacybeleid aangepast.

Verwerking van persoonsgegevens

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens vind ik erg belangrijk. The Devil Wears Wibra is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Het is daarom van groot belang dat je kennis neemt van en akkoord gaat met deze privacy verklaring.

The Devil Wears Wibra is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.thedevilwearswibra.nl, Nemiusstraat 9,  5212 RG ‘s-Hertogenbosch, tel. +31 (0) 6 17340887. Lonneke Voets is de Functionaris Gegevensbescherming van The Devil Wears Wibra. Zij is te bereiken via lonneke@thedevilwearswibra.nl en tel. +31 (0) 6 17340887.

Persoonsgegevens die The Devil Wears Wibra verwerkt

The Devil Wears Wibra verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van mijn nieuwsbrief omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die The Devil Wears Wibra verwerkt:

  • E-mailadres
Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

The Devil Wears Wibra verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • verzenden van de nieuwsbrief
  • jou informeren over budget tips, DIY-projecten en bijzondere sociaal-maatschappelijke initiatieven
Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

The Devil Wears Wibra bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

The Devil Wears Wibra verstrekt persoonsgegevens niet aan derden.

Cookies die ik gebruik

The Devil Wears Wibra gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die The Devil Wears Wibra gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Link naar andere websites

Op mijn website tref je de nodige links aan naar andere websites. The Devil Wears Wibra is echter niet verantwoordelijkheid voor de manier waarop zij omgaan met andermans gegevens. Lees hiervoor de privacy verklaring op hun websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Devil Wears Wibra en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lonneke@thedevilwearswibra.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk op jouw verzoek. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

The Devil Wears Wibra neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via lonneke@thedevilwearswibra.nl.

Wijzigingen

The Devil Wears Wibra behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring. Check daarom regelmatig de privacy verklaring van The Devil Wears Wibra op de site.

Disclaimer

Ik streef de uiterste zorg na ten aanzien van de inhoud van mijn website, maar kan niet instaan voor eventuele fouten en onvolledigheden. The Devil Wears Wibra aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. The Devil Wears Wibra is daarnaast niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Heb je nog vragen, mail dan naar lonneke@thedevilwearswibra.nl.